IMOS – Ide mi o svätosť 2022

„Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti, v snahe vložiť ho do aktuálneho kontextu, s jeho rizikami, výzvami a príležitosťami. Pretože každého z nás si Pán vyvolil, „aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1, 4).“ Týmito slovami začína Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka, Gaudete et exsultate.
Aj mladým, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie ide o svätosť. Na tejto ceste im pomáhajú animátori zo Saleziánskeho mládežníckeho strediska u nás v Novej Dubnici pod vedením dona Pavla Níznera. Ich pravidelné mesačné stretnutia sú spestrené rôznymi aktivitami a scénkami, ktoré deťom pomáhajú pochopiť pravdy viery. Ochotným animátorom Ďakujeme za ich čas, námahu a obety pre mladších kamarátov.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?