Katechézy Dobrého Pastiera už aj u nás.

Jedna z dosť náročných úloh pre rodičov malých detí býva, ako naučiť dieťa správnemu chovaniu v kostole. Dieťa predsa ničomu nerozumie, a tak si začne krátiť čas svojim spôsobom, poväčšine vyrušovaním.

Možno práve projekt katechéz Dobrého Pastiera môže byť v tejto oblasti pre rodičov vynikajúcou pomocou.

Ide o liturgické a biblické katechézy prispôsobené veku dieťaťa. 1. stupeň pre deti 3-6 ročné, 2. stupeň pre deti 6.-9. ročné a 3. stupeň pre deti 9.-12. ročné. Tieto katechézy sa konajú v špeciálne upravenej miestnosti – átriu, čo chce byť akoby predsieňou samotného kostola. Deti sú tu lektorkami sprevádzané pri ich postupnom budovaní vzťahu s Kristom – Dobrým pastierom, a postupne sú vovádzané aj do liturgickej katechézy formou hrania s drevenými figúrkami,… Tieto katechézy po prvý krát vytvorila Sofia Cavalletti v roku 1954 v Ríme, a od vtedy sa rozšírili po celom katolíckom svete.

Sme veľmi radi, že aj v našom saleziánskom stredisku tieto katechézy môžeme ponúknuť, za čo vďačíme obetavým dobrovoľníčkam Petre Ovečkovej, Patrícii Javorkovej, Júlii Kandráčovej a Danke Homolovej. Nateraz bežia dva kurzy pre tie najmenšie deti, ale hádam to nie je ešte koniec. Tak možno tieto katechézy pomôžu aj vášmu dieťatku.

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?