Prvý teologický večer s názvom „Duchovný život“ za nami

V nedeľu, 24. októbra 2021, sa v našej farnosti uskutočnil prvý z Teologických večerov pod názvom „Duchovný život“, určený pre všetkých, ktorí chcú hlbšie prenikať do obsahu kresťanskej viery. Viedol ho salezián z miestnej komunity, don Tibor Haluška.

„Našou témou by malo byť definovanie podstaty duchovného života, alebo aspoň pokus o charakterizovanie toho, v čom spočíva duchovný život“, povedal don Tibor hneď v úvode večera.

„Kto je Kristus? Ako chápeme slovo duchovný? Je matematika duchovná? Je šunka duchovná?“, aj na tieto otázky sa účastníci podujatia pokúsili dať odpoveď. Záver patril otázkam a odpovediam, diskusii a krátkej modlitbe s požehnaním. Pokračovanie nás, pokiaľ to situácia dovolí, čaká už o 3 týždne.

Audio záznam si môžete vypočuť tu:

Prípadne na Spotify.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?