Modlitby otcov, jesenná Duchovná obnova.

V sobotu 30. novembra sa chlapi zo spoločenstva Modlitieb otcov zišli na celodennú Duchovnú obnovu. Hoci niekoľko predchádzajúcich dní bolo upršané a pochmúrne počasie, tento deň bol ako z rozprávky. Jasné slnečné lúče vytvárali na mrazivých steblách trávy rôzne ornamenty, ktoré pôsobili ako balzam na dušu človeka. Celkové prostredie horskej chaty, pod nádhernými slnkom zaliatymi bralami Vršatca, pomáhali navodiť tú pravú meditatívnu náladu. Samozrejme že sme sa celý deň len nemodlili, ale mali sme dostatok času aj na priateľské rozhovory a zdieľanie rôznych zážitkov a životných skúseností.

Dopoludnia sme sa zamýšľali nad textom z Matúšovho evanjelia o úzkej bráne, ktorá vedie do života. Potom bol primeraný priestor pre sväté spovede a nasledovalo slávenie svätej omše. Obed bol tiež  vynikajúci. Niektorí chlapi prišli na chatu ešte deň vopred, aby pripravili chutný guľáš z diviny. A skutočne sa im vydaril. Po pohladení duše to bolo adekvátne pohladenie aj nášho žalúdka. Popoludní bol priestor aj na kultúru. Pozreli sme si spolu jeden filmík, ktorý nás tiež povzbudil v prežívaní našej viery.

Na záver sme sa ešte spolu pomodlili z modlitieb otcov obligátne modlitby a rozišli sme sa zasa do svojich domovov. Skutočne krásny deň, aj vďaka domácemu pánovi, ktorý nám s láskou poskytol tento priestor, a tiež lahôdky pre naše brušká. Nech to Pán všetkým bohato odplatí.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?