Inštalácia nového farára saleziánskej farnosti sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici

Na základe rozhodnutia vikára provinciála Saleziánov don Bosca na Slovensku bol od 1.7.2020 za farára saleziánskej farnosti sv. Jozefa robotníka v Novej Dubnici ustanovený don Bohumil Piešťanský SDB.

Pochádza z Hronských Kľačian v okrese Levice. Saleziánom je od roku 1994. Za kňaza bol vysvätený v roku 2003 v Banskej Bystrici. Ako salezián-kňaz pôsobil v Trnave na Kopánke, kde mal na starosti pastoráciu mládeže a neskôr tam pôsobil ako direktor saleziánskeho diela. Od roku 2014 až doteraz pôsobil v saleziánskom diele v Partizánskom na sídlisku Šípok, kde bol direktorom saleziánskej komunity a správcom farnosti.

Do úradu bol v mene o. biskupa Tomáša Galisa uvedený (inštalovaný) dekanom Ilavského dekanátu vdp. Patrikom Sojčákom 5. júla 2020 pri sv. omši o 9:00 vo farskom kostole.

Do jeho pastoračnej činnosti mu vyprosujeme Božie požehnanie.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?