POHREB

Pri nahlasovaní cirkevného pohrebu je potrebné priniesť:

  • List o prehliadke mŕtveho – lekársku správu.
  • Z pohrebnej služby dátum a hodinu pohrebu.

 

Ako postupovať ak pozostalí žiadajú pred pohrebom aj svätú omšu:

Treba na pohrebnej službe  nahlásiť túto požiadavku. V prípade nejasností pohrebná služba sa spojí s miestnym farárom.

Spravidla je svätá omša 1. alebo 1,5  hodiny pred obradom v kostole svätého Jozefa Robotníka v Novej Dubnici. V dome smútku sa svätá omša neslúži.

Hodina svätej omša sa uvedie aj na parte.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?