KRST DOSPELÉHO

Pod pojmom dospelý sa myslí človek starší ako 14 rokov.

Príprava dospelého na prijatie sviatosti krstu trvá oficiálne dva roky. Pri intenzívnej príprave je možné prípravu skrátiť na jeden rok.

Príprava prebieha individuálnou formou pod vedením kňaza. Obsahová stránka, časy a dĺžka stretnutí sa dojednajú osobne s kňazom.

Záujem o krst je potrebné vopred nahlásiť telefonický farárovi, alebo kaplánovi a dojednať osobné stretnutie.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?