Farské oznamy 22.nedeľa B (29.8.2021)

 

               OZNAMY NA 22. NEDEĽU CEZ ROK  (29.8. 2021)

Liturgia týždňa:

  • V sobotu je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
  • Budúca nedeľa je 23. cezročná nedeľa

 

Oznamy:

 

  • Pána farára v jeho neprítomnosti 23.8. – 5.9.2021 zastupuje don Štefan Wallner (0903 718 131) a don Peter Šinčík (0911 103 040).
  • Pozývame všetkých, osobitne učiteľov, žiakov a rodičov, na slávnostnú svätú omšu Veni Sancte, ktorou začneme nový  školský rok v našej farnosti. Uskutoční sa v utorok 2.9. o 09:00 vo farskom kostole.
  • Chceme sa poďakovať všetkým animátorom, ktorí sa zapojili do prípravy a samotnej realizácie letných akcií, najmä Letného zážitkového mládežníckeho tábora a Prímestského tábora. Naša vďaka patrí aj všetkým dobrodincom, ktorí nás
  • V sobotu 4.9. o 800 a v nedeľu 5.9.o 1500 bude mariánske večeradlo.
  • Deti ktoré boli v júni na prvom sv. prijímaní, si môžu vyzdvihnúť USB kľúč v sakristii kostola.
  • Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 9, v Kolačíne skupina č. 1. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.
  • Na slávnostnú sv. omšu so Sv. Otcom Františkom, ktorá bude pri   Národnej svätyni v Šaštíne v stredu 15. septembra 2021, plánujeme ísť spoločným autobusom. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii. Minimálny počet je 30 ľudí. Možnosť zapísať sa bude do 5.9. Každý účastník sa má najprv sám zaregistrovať cez internet: https://registracia.navstevapask/sk/. Vaše konkrétne otázky adresujte na zverejnené linky pre  konkrétne podujatia: https://www.navstevapapeza.sk/sk. Upozorňujeme, že toto podujatie bude aj fyzicky náročné.

 

OHLÁŠKY:

Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

 

V sobotu 11.9. vo  farskom kostole v Novej Dubnici

Andrej Sliška    pochádzajúci                       z       Novej Dubnice                              a

Katarína Košíková pochádzajúca               z        Novej Dubnice

V sobotu 18.9. vo  farskom kostole v Novej Dubnici

Tomáš Drha    pochádzajúci                       z         Novej Dubnice                              a

Monika Šimorová pochádzajúca                 z        Novej Dubnice         

 

Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na farskom úrade v Novej Dubnici. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?