Bohoslužby, spovedanie a zápis úmyslov svätých omší:

Sväté omše:

Pondelok: 18,00

Utorok – Sobota:   6,45; 18,00

Nedeľa: 7,30; 9,00; 10,30; 18,00

Prikázané sviatky v pracovný deň: 6,45; 16,30; 18,00 (Ak nie je v oznamoch vyhlásené inak.)

Spovedanie:

Spovedá sa počas svätých omší v dňoch utorok – nedeľa.

 

Zápis úmyslov svätých omší:

Termín zápisu úmyslov svätých omší je vždy vopred oznámený v nedeľných oznamoch.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?