Jasličková slávnosť 2023

Na prvý sviatok vianočný sa divadelná sála v našom oratóriu naplnila veriacimi. Pani Janka Hortová s mladými nacvičila ďalšiu verziu už tradičnej Jasličkovej slávnosti. Ústrednou postavou bola malá predavačka orieškov. Celé predstavenie hudobne sprevádzal Boží Šramot na čele s Jurajom Hortom.

Po predstavené poďakovala pani Janka Hortová všetkým, ktorí prispeli k tomu, že mali možnosť na začiatku vianočného obdobia povzbudiť ľudí krásnymi myšlienkami. O technické zabezpečenie sa postarali Richard a Ivan Klánekovci a Martin Kopecký. S prípravou scény pomohli Mariannka a Zuzka Kopecké, Nelka Kováčová sa postarala o mikrofóny, manželia Danka a Daniel Moravikovci pomohli s rekvizitami.

„Za nás všetkých vám chcem zavinšovať v menej všetkých detí požehnané vianočné sviatky a verím, že si aspoň jednu myšlienku z celej našej jasličkovej odnesiete do svojich domovov, aby vám pomohli intenzívnejšie prežívať tento čas lásky a nádeje“, povedala v závere.

Nasledovalo poďakovanie mladých pani Hortovej a požehnanie pána farára, Bohumila Piešťanského. Potom už nastal čas, kedy mohli prítomné deti predniesť svoje básničky a pesničky novonarodenému Ježiškovi.

Ak sa vám nepodarilo osobne sa zúčastniť tejto slávnosti, ponúkame vám možnosť si ju sprítomniť aspoň virtuálne vďaka video záznamu Martina Kopeckého.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?