Šarkaniáda

Druhá októbrová nedeľa v Novej Dubnici patrila tradičnej šarkaniáde. V poobedňajších hodinách sa desiatky rodín a mladých stretli pred strediskom, odkiaľ sa presunuli na neďaleký salaš, aby strávili slnečný jesenný deň spoločným púšťaním šarkanov.

Pre účastníkov šarkaniády bola pripravená aj hra, kde mali vylúštiť meno Artemide Zattiho, prvého saleziána koadjútora, ktorý bol v tento deň v Ríme vyhlásený za svätého. Počas poobedia bola možnosť si posedieť pri ohni a čo to poopekať.

Na záver trojčlenná porota vybrala 5 šarkanov, ktorí boli ocenení ako najkrajší, najzaujímavejší, najvyššie lietajúci a najdlhšie lietajúci. Piata cena bola cena Artemide Zattiho, ktorú získal najsaleziánskejší šarkan. Tešíme sa, že nám prialo i počasie, šarkany lietali o sto šesť a akcia sa po trojročnej prestávke pekne vydarila.

text: Alenka Čierna
foto: Richard Klánek

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?