KRST DIEŤAŤA

Rodičia dieťaťa bývajúci v Novej Dubnici

Telefonicky, alebo osobne si dojednajú stretnutie s pánom farárom.

Oznámia meno krstného rodiča, ktorý musí mať minimálne 16 rokov, birmovku a nesmie mať prekážku ku pristupovaniu k sviatostiam t.j. buď je slobodný, alebo riadne sobášený v kostole.

Ten, kto žije v nemanželskom zväzku, alebo len v civilnom manželstve nemôže byť krstným rodičom.

Ostatné záležitosti – termín krstu, predkrstnú prípravu a iné záležitosti sa dojednajú na osobnom stretnutí s kňazom.

Krstí sa zvyčajne po detskej svätej omši v nedeľu o 11,30 hodine.

Rodičia bývajúci mimo Novej Dubnice

Sviatosti máme prijímať vo vlastnej farnosti, tam kde minimálne tri mesiace bývame. Ak  z  dostatočného dôvodu chceme požiadať o krst v Novej Dubnici, treba priniesť aj súhlas (licenciu) od svojho farára, čiže od farára miesta kde bývate.

Platí to aj pre rodičov dieťaťa, ktorí žijú v zahraničí viac ako tri mesiace.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?