Víkendové sústredenie birmovancov

V dňoch 8. až 10. decembra sa stretlo všetkých 5 skupín birmovancov na spoločnom sústredení na chate Opatová.

Toto legendárne rekreačné zariadenie s horským hotelom a umelým jazerom, nachádzajúce sa v Opatovskej doline bolo spustené do prevádzky už v roku 1962. Odvtedy ho navštívili aj známe osobnosti ako Jiřina Bohdalová či Jozef Kroner. Počas druhého adventného víkendu sa k nim pripojili aj osobnosti z Novej Dubnice a okolia, pripravujúce sa na prijatie sviatosti birmovania.

Cieľom sústredenia bolo predovšetkým vzájomné spoznanie sa a prežitie pekných spoločných chvíľ. Po príchode čakala na účastníkov chutná večera a bohatý spoločný program. Nechýbala ani nočná hra pri sviečkach v čerstvom snehu.

Sobota bola celá venovaná hrám a aktivitám, ktoré však mali niečo spoločné. Čo to bolo, vysvetlil don František Kubovič až na záver dňa. A tak sa mladí navzájom zoznamovali a vítali, ako to robia príslušníci rôznych národov, písali listy, menili si darčeky, či pripravovali chutné dobroty, no spojivo medzi aktivitami neuhádli.

Súčasťou stretnutia boli aj animované ranné a večerné modlitby, spoločná modlitba ruženca, či večerná adorácia a svätá omša. Nechýbal ani film a karaoke večer na záver dňa.

V nedeľu zažili mladí netradičnú svätú omšu, nakoľko im don Fero v rámci kázne predstavil jej jednotlivé časti a ich význam. Celá akcia skončila už pred obedom, nakoľko mnoho mladých bolo zaangažovaných do prípravy detí na prvé sväté prijímanie – IMOS, aktivít na adventných popoludniach či rôznych kultúrnych akciách v meste.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?