Rozdávanie srdiečok (prvé sväté prijímanie)

Prvé sv. prijímanie žiakov cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca sa tento rok konalo v odloženom jesennom termíne – 26.9.2020. Krátko potom bolo slávenie verejných sv. omší zakázané a deti zostali odkázané len na prijímanie duchovného sv. prijímania počas médiami prenášaných sv. omší (napr. aj z nášho Oratka).

Deti netrpezlivo spolu s rodičmi čakali, kedy sa kostoly zasa otvoria a všetci budú môcť prísť a prijať Eucharistiu. S veľkou radosťou tak prijali pozvanie pána farára Piešťanského a stretli sa na slávení večernej sv. omše v stredu – 25.11.2020. Zaplnili predné lavice a pozorne počúvali najmä príhovor, ktorý bol dokonca doplnený rekvizitami. Chlapci ochotne miništrovali a všetci spolu spievali detské pesničky.

Po skončení sv. omše si ešte rozdali srdiečka, ktoré tvorili súčasť slávnostnej výzdoby na obrade. Pán farár deťom pripomenul, že meno každého jedného z nich je zapísané v srdci Ježišovom a On na nich nezabudne nikdy.

Text: Jana Kláneková

Foto: Zuzana Kaštílová

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?