2 % pre mladých

Milí priatelia a podporovatelia saleziánskeho diela v Novej Dubnici, hneď na úvod sa vám zo srdca chceme poďakovať za vašu podporu 2 % v minulom roku 2023.

Mladým ponúkame prostredie postavené na troch hlavných pilieroch preventívneho výchovného systému: rozumnosti, nábožnosti a láskavosti. Deťom sa venujú dobrovoľníci – animátori. Mladí, ktorí navštevujú naše stredisko, sú členmi Domky. Domka je celoslovenské združenie mládeže zameriavajúce sa na voľnočasovú prácu s deťmi a mládežou a má 7 619 členov do 30 rokov.

Počas minulého školského roka sa naša činnosť zameriavala na pravidelnú systematickú výchovnú prácu s mladými a deťmi: hokejbalové krúžky, týždenné stretká birmovancov, formácia IMOS pre prvoprijímajúce deti, práca s miništrantmi. Okrem toho, naše stredisko pripravuje po celý rok aj mnoho zaujímavých akcií pre deti a mladých: Titus Cup – pingpongový turnaj, Florbalový turnaj Dona Bosca, návšteva klziska, aktivity počas jarných prázdnin, karneval pre deti, Fašiangová zábava, popoludnie spoločenských hier, púšťanie šarkanov, Adventné dielničky pre deti a rodiny, futbalový turnaj pre miništrantov. Počas leta je to Prímestský tábor a animátorský výlet. Ponúkame duchovné obnovy a duchovné cvičenia, zapojenie sa do biblickej olympiády Bibliq a misijnej animácie Tehličky. Nezabúdame ani na formáciu animátorov: Stredisková škola pre animátorov (SŠpA) a Sústredenie birmovancov. Organizujeme celoslovenské podujatie Hokejbalové majstrovstvá Slovenska U 15.

Veľmi si ceníme morálnu podporu, ktorou nás povzbudzujete v činnosti. Je tu však ešte materiálna stránka, ktorá je potrebná pre chod a neustále skvalitňovanie našich podmienok a ponúk. Celkové náklady na aktivity v našom stredisku v roku 2023 dosiahli sumu 21 345 €. (MS Hokejbal U15 – 3806,99 €; Prímestský tábor – 6992,49 €; Animátorský výlet – 709,40 €; SŠpA Zliechov – 838,98 €; BIR sústredenie – 2105,03 €; chod strediska – 106,18 € a ostatné). Značnú časť 8,72 % (1 861,52 € ) tvorili práve príspevky získané poukázaním vašich 2% v predošlom roku. Zvyšné prostriedky sa snažíme získavať písaním rôznych projektov, alebo ich tvoria účastnícke poplatky.

Aj v tomto roku Vás chceme osloviť a poskytnúť Vám možnosť podporiť nás poukázaním 2% z Vašich daní z príjmu nášmu mládežníckemu stredisku „Domka – Združenie saleziánskej mládeže“ stredisko Nová Dubnica.

Zároveň by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie tohto článku medzi Vašich známych, priateľov, kolegov a pod. Ak by ste vnímali, že môžete ovplyvniť rozhodnutie firmy, v ktorej pracujete, prípadne nám môžete poskytnúť akýkoľvek kontakt, budeme Vám veľmi vďační.

Tlačivá na stiahnutie pre poukázanie Vašich 2% nájdete na tomto odkaze, v oratóriu a v kostole vzadu na stolíku.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?