Zrovnanie síl novodubnických tretiakov vo futbale…

V nedeľu, 25. júna 2023, v popoludňajších hodinách sa na našom trávnatom ihrisku v saleziánskom stredisku uskutočnil dlhoočakávaný futbalový zápas. Prvá výzva na zmerenie síl odznela už po slávnosti prvého svätého prijímania. Po poctivej tréningovej príprave sa proti sebe postavili tieto tímy: Tretiaci cirkevnej školy SSJB; Tretiaci (3A+3B+3C) zo ZŠ Janka Kráľa a „sparing partnerov“ v prípravných zápasoch im urobili novodubnickí miništranti. Nesúťažne práve oni porazili obe mužstvá, no v majstrovskom finálovom zápase zvíťazili prvoprijímajúce deti zo ZŠ Janka Kráľa nad vrstovníkmi zo Spojenej Školy Jána Bosca 3:0.

Akcie sa zúčastnilo spolu asi 30 futbalistov a futbalistiek a nechýbali početné fankluby v podobe ich rodičov i starých rodičov, ktorí sa postarali o chutné občerstvenie. Za organizáciu ďakujeme saleziánom dona Bosca, p. katechétke Kataríne Hužvárovej, našim animátorom a rodičom i obetavému p. rozhodcovi Martinovi B. Veríme, že niekedy v októbri 2023 sa zídeme na odvetnom športovom podujatí. Účastníkom prajeme pokojné, radostné prázdniny a aby pokračovali na spoločnej ceste s Ježišom i v miništrovaní aj počas letných prázdnin.

text: Pavol Nizner

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?