Duchovné cvičenia mladých z nášho strediska.

Svätý Ján Bosco pri svojej pedagogickej skúsenosti staval na štyroch dôležitých prvkoch pri odovzdávaní viery novým generáciám. Na týchto prvkoch postavil aj svoje dielo. Jeho oratórium bolo pre jeho žiakov ihriskom, školou, kostolom a napokon domovom. O tieto štyri prvky sa usilujeme aj v našom novodubnickom saleziánskom stredisku. Aj preto okrem voľnočasových aktivít sa usilujeme mladým vytvoriť aj priestor osobného prijatia, ale napokon cez duchovné ponuky ich chceme priviesť ku Kristovi.

Jednou z týchto duchovných ponúk sú aj Duchovné cvičenia. Osem mladých ľudí prijalo pozvanie, a spolu s donom Markom Michalenkom strávili dni od dvanásteho do pätnásteho septembra v tichu, rozjímaní a modlitbe. V tichom prostredí podhorskej obce Zubák, v pastoračnom centre tamojšej farnosti, mali možnosť uvažovať nad posolstvom Matúšovho evanjelia, kde sa nechali inšpirovať príbehom Petra kráčajúceho po hladine mora za Ježišom. „Ak chceš kráčať po vode, musíš vystúpiť z lode.“ V dvoch úvahách dopoludnia a jednej popoludní ich don Marek vovádzal do tajomstva odovzdanosti do Ježišových rúk, i keď to niekedy nemusí byť práve v súlade s našou ľudskou skúsenosťou.

Prajem im, aby Božie slovo aj naďalej v nich pracovalo, aby sa tak ich život stával čoraz viac životom odovzdaným do rúk Krista. A tiež spoločne prosme v modlitbe aj za ostatných mladých z nášho strediska, aby tiež našli odvahu urobiť vo svojom živote niečo, čo ich vieru posunie znova o krok dopredu.

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?