LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR.

Letné prázdniny sa v našom Saleziánskom mládežníckom stredisku začali týždňovým pobytovým táborom pre mladých zo strediska. Dočasným domovom sa pre účastníkov stala nádherná príroda Strážovských vrchov, v blízkosti dedinky Podskalie pri Považskej Bystrici. Program bohatý na množstvo zážitkov pre mladých pripravili ich starší priatelia, animátori, spolu s bratmi saleziánmi. Zážitkov bolo skutočne mnoho. Na svoje si prišli milovníci športu, turistiky a adrenalínu, ale aj tí čo sú ladení skôr poeticky. Zážitkové aktivity ako lovenie a príprava pokrmu, zdolávanie jaskyne, výstup na vrch na východ slnka, to všetko je len zlomok z toho, čo všetko sa dalo za tak krátky čas zažiť. Pravdaže, priestor tu bol aj pre duchovný rast. Spoločná modlitba, duchovná obnova, či každodenné slávenie Eucharistie, pomohlo mladým zakúsiť, akú radosť prináša pravidelný duchovný život. Sme vďační Bohu, že okrem jedného úrazu, všetci ostatní prežili nádherný týždeň. Ostáva nám len dúfať, že tento silný náboj pretavia tiež do služby mladším, v podobe animátorstva na niektorom našom podujatí.

                          

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?