Duchovné cvičenia animátorov

Počas horúcich augustových dní prebehli dva turnusy duchovných cvičení pre animátorov.

„Duchovnými cvičeniami akoby vystupujeme na horu Premenenia, aby sme sa zjednotili s naším Pánom. Tí, ktorí sa vydávajú na duchovné cvičenia a chcú sa naučiť rozpoznať Božie pôsobenie vo svojom živote, sa takto podobajú na apoštolov, ktorí sa vrátili z hory tiež duchovne premenení a občerstvení.“ (donbosco.sk)

Poznáte duchovné cvičenia? Chcete vedieť, komu sú určené, ako prebiehajú čo je ich cieľom? V knižke z edície Viera do vrecka vám ich predstaví salezián Viliam Riško.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?