Tento víkend naše stredisko patrilo animátorom.

Hoci sa môže na prvý pohľad zdať ako jednoduché rozhodnutie – stať sa animátorkou, animátorom, opak je pravdou. Nestačí iba nadšenie. Pretože rôzne ťažkosti dokážu zobrať vietor z plachiet aj skúsenejším borcom. Mladý človek zistí veľmi rýchlo, že animátorstvo nie je iba o potlesku tribún. Vyžaduje si čas, pravidelnosť, neraz aj prehodnotenie dovtedajších návykov v trávení voľna. Prináša so sebou rôzne nároky na osobnostný rast, a v neposlednom rade kladie pred človeka aj mnohé výzvy v duchovnom živote. Byť animátorom, oduševňovateľom iných na ceste za Kristom, nutne prináša výzvu popasovať sa najprv so sebou.

Aj preto je tu FONAM – formácia nových animátorov, v rámci našej strediskovej školy pre animátorov. Je to pomocná ruka od nás saleziánov na ceste osobnostného a duchovného rastu.

Do tohtoročného kurzu začiatočníkov prijalo ponuku z tridsiatky oslovených len sedem  mladých ľudí. Napokon, na prvé stretnutie prišli z rôznych príčin, iba traja odvážlivci. Pod vedením dona Marka a dona Mariána robili svoje úvodné krôčiky na svojej začínajúcej animátorskej ceste. Najprv bol priestor pre vyjadrenie svojich očakávaní a obáv. Potom sa mali možnosť dozvedieť, kto to vlastne je, ten „animátor“. Zistili že aj animátorov je niekoľko typov, a preto si pozorne osvojovali rady pre dobrého animátora. A napokon sa oboznámili s profilom „akože ideálneho“ animátora.

Dúfame, že ich tento úvodný kurz naozaj naštartuje na ceste ich osobného rastu. Prajeme im k tomu veľa odvahy a trpezlivosti, a prosíme aj vás, sprevádzajte toto dielo svojou modlitbou. Pretože človek môže zasievať, ale vzrast dáva Pán.

… a pozvánka je stále aktuálna. Ešte vždy sa môžu pridať aj ďalší.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?