Fašiangový ples

Prvú februárovú sobotu zaznamenalo novodubnické oratórium závan nádhernej elegancie a radosti v podobe prvého ročníka plesu mladých. Vzduch pulzoval rytmom hudby a tanečných krokov, pričom každý účastník sa ponoril do sveta veselosti a priateľstva, inšpirovaného myšlienkou svätého Jána Bosca.

Vzácny večer sa začal svätou omšou, ktorú celebroval don František Kubovič, symbolizujúcou duchovný základ práce saleziánov, a pokračoval výbornou večerou a zábavou, kde sa spájala radosť s dobrom.

Táto jedinečná udalosť nielen zjednotila spoločenstvo, ale aj napomohla k budovaniu nových vzťahov vrámci komunity. Spoločne sme oslavovali hodnoty, ktoré nás spájajú, a utvárali nezabudnuteľné spomienky, ktoré budú žiť ďalej v srdciach každého, kto sa zúčastnil tohto plesu.

text: Alenka Čierna

foto: Richard Klánek

video: Martin Kopecký

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?