Karaoke večer

Večer v karaoke štýle zažili účastníci mládežníckeho strediska v posledný piatok mariánskeho mesiaca október. Partia mladých využila prvý prázdninový deň a počas poobedia pripravila okrem programu aj prostredie a malé občerstvenie. Účastníci sa rozdelili do skupín, prvé kolo patrilo súťažným piesňam, hodnoteným štvorčlennou porotou, no už čoskoro spievalo celé mládežnícke stredisko. Ako možno vidieť na videu, zaspievať si prišli aj najstarší členovia saleziánskej komunity. Všetkým zúčastneným, no najmä organizátorom, patrí veľká vďaka, že prispeli ku spoločnej zábave. Už teraz sa tešíme na ďalšie piatkové mládežnícke večery.

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?