Stretko mediálnych nadšencov na návšteve SOS sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Deň pred sviatkom sv. Dominika Sávia navštívili mladí mediálni nadšenci zo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici Strednú odbornú školu sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Dvadsať účastníkov výpravy – detí, animátorov, pedagógov a rodičov malo možnosť si prezrieť vynovené priestory školy. Privítal ich a sprevádzal salezián Michal Žák. Po úvodných slovách si prezreli školský internát pre cca 100 chlapcov, nakrátko sa zastavili v školskej kaplnke – srdci každého saleziánskeho diela – a pokračovali prehliadkou priestorov praxe. Škola je zameraná najmä na učebné odbory – stolár, murár a autoopravár, v ktorých pravidelne získava ocenenia na súťažiach. Cieľom detí z mediálneho krúžku bol ale študijný odbor grafik digitálnych médií. Grafici, maturanti, im ukázali čo-to zo svojho umenia a techniky, s ktorou majú možnosť pracovať. Domov sa všetci vrátili plní zážitkov a spomienok a niektorí snáď aj s túžbou sa na školu opäť vrátiť ako jej učni alebo študenti.

PS: Kto by mal záujem vyskúšať si prácu s drevom a železom a má ukončený 6. alebo 7. ročník ZŠ, je možnosť sa prihlásiť na CechCamp 😉

Prihláška: 2023 prihlaska cechcamp

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?