Novodubnický Titus cup 2020.

V roku 2017 dostala Slovenská cirkev ďalší z darov neba, za blahoslaveného bol vyhlásený saleziánsky kňaz Titus Zeman. To znamená, že s istotou sa na neho môžeme obracať vo svojich modlitbách s prosbou, aby nám u Pána vyprosil potrebné milosti. Pravdaže, mladej generácii sa niektoré veci ťažšie tlmočia. Aj preto sme uvažovali, ako by sme v našom stredisku čo najlepšie dokázali mladým dona Titusa priblížiť.

Okrem toho, že aj na hodinách náboženstva sme mali možnosť ponúknuť mladým tento jedinečný vzor odvahy formou katechézy, v stredisku sme sa rozhodli pre formu pingpongového turnaja, Titus cupu.

Dobrá príležitosť sa naskytla v piatok 10. januára. Pozvaní boli všetci, a tak mali možnosť s chuti si  zahrať . Tí skúsenejší si prišli zahrať profesionálnejšie. Ale samozrejme prišli aj takí, ktorí hrávajú iba pre radosť. Takže naozaj to bol krásny večer. Počas hry vládla priateľská, no i trochu rivalská atmosféra, ktorá je však pri takýchto akciách samozrejmá. Svedčí o tom aj to, že v celom stredisku bolo počuť ich smiech a povzbudzovanie. Samozrejme nechýbalo ani skromné občerstvenie, o ktoré sa postarala naša animátorka Zuzka. I keď všetci súťažiaci sa zo všetkých síl snažili vyhrať, víťaz mohol byť len jeden. Večer sme teda zakončili vyhodnotením a ocenením súťažiacich, ktorí (ako to už na turnajoch chodí) si domov odniesli aj nejaké tie pekné ceny.

Dúfame že sa takýmto spôsobom osobnosť dona Titusa ľahšie zapíše v srdciach mladých. A hádam neskôr si k nemu nájdu cestu aj vo svojich modlitbách.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?