Stredisková škola animácie – Zliechov 2023

Posledný novembrový víkend v roku 2023 sa konala v Zliechove stredisková škola animácie. Dvadsať mladých novodubnických animátorov, desať chlapcov a desať dievčat, sa počas víkendu zoznámilo so základnými prvkami každého saleziánskeho diela, ktorými sú dom, ihrisko, škola a kostol.

Piatkový večer patril hrám. V sobotu, po rannej rozcvičke v čerstvom snehu, si pomocou pestrej ponuky aktivít priblížili už spomínané prvky saleziánskych diel. Pridali sa k nim aj dve staršie animátorky a dvaja animátori.

Poobede spoločné slávili svätú omšu a následne sa zamýšľali nad silnými a slabými stránkami novodubnického saleziánskeho strediska, možnosťami pre rozvoj i tým, čo by jeho chod v budúcnosti mohlo ohroziť. Toto spoločne uvažovanie viedlo k vypracovaniu takzvanej SWOT analýzy strediska.

Keďže v sobotu bolo svätej Kataríny, večer sa tancovalo, spievalo a zabávalo. Nový deň ich zastihol pri hrách a rozhovoroch do neskorých nočných hodín.

V nedeľu don František Kubovič, direktor komunity a vedúci oratória, odovzdal všetkým animátorom spomienkové predmety pripomínajúce im známy saleziánsky DISK – dom, ihrisko, školu a kostol, prvky, ktoré by malo obsahovať nielen každé saleziánske dielo, ale i saleziánska akcia.

Domov sa všetci vrátili unavení, ale plní zážitkov a nadšenia pre prácu s deťmi, ktoré im Pán Boh zveril na pravidelných i príležitostných akciách počas roka.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?