Prímestský tábor 2023 – „Objav svety, kde sú svätí“

Prázdniny v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici začali Prímestským táborom. Stretlo sa na ňom 87 detí a 29 animátorov, ktorí sa počas roka spolu pravidelne stretali na rôznych krúžkoch a stretkách. Tábor bol teda akýmsi vyvrcholením ich celoročnej spoločnej aktivity. Heslom bolo “Objav svety, kde sú svätí”. Deti počas týždňa postupne prešli všetkými kontinentmi.

V pondelok ich po Amerike sprevádzala svätá Alžbeta Setonová. Deti už tradične dostali farebné tričká pre jednotlivé skupiny. Tie boli tento rok tvorené ako rodiny, v každej boli zastúpené všetky vekové kategórie. Nasledovala úvodná svätá omša, na ktorej už bol prítomný aj nový direktor komunity a oratka, don František Kubovič, ktorý ostal s mladými počas celého týždňa. Po nej prišli na rad hry, zábava a táborové tance.

Utorok deti spolu s Jozefínou Bakhitou, ďalšou svätou, tentokrát z Afriky, putovali na Uhrovecký hrad. Cestu im animátori spestrili aktivitami, pri ktorých postupne získavali kľúč na vylúštenie tajnej šifry.

V stredu sa prejavila tvorivosť účastníkov na dielničkách pri výrobe rôznych predmetov a poobede aj klasického čínskeho draka, keďže v tento deň sa deti presunuli do Ázie spolu so svätým Mikulášom.

Európa a jej svätec, don Bosco, zakladateľ saleziánov, to bol štvrtý táborový deň, počas ktorého prechádzali zákutia Novej Dubnice, všetkým už dobre známe, počas mestskej hry. Poobede si vyskúšali svoju šikovnosť hrou Europoly, kde ich čakalo naozaj množstvo rôznych stanovíšť.

Austrálska svätá, Mary MacKillopová, pomohla účastníkom pri plnení rôznych aktivít a stavbe lodí, ktoré poobede využili na plavbu penou, za ktorú ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru Kolačín.

Tábor by samozrejme nebolo možné uskutočniť ani bez množstva animátorov, ktorí obetovali svoj voľný čas a niektorí i dovolenky v zamestnaní, pre dobro detí. Ďakujeme tiež dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k úspešnému priebehu tábora, pani kuchárkam zo Spojenej školy sv. Jána Bosca, ktoré sa postarali o vynikajúce obedy a zdravotníčkam a zdravotníkovi, ktorí dbali na zdravie a bezpečnosť detí počas aktivít.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?