PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Posledný týždeň tohtoročných prázdnin v našom saleziánskom stredisku patril naplno mladým. Trochu netradične, v novom termíne, sme uskutočnili tradičný prímesťák. Úmyslom bolo poskytnúť mladým silný náboj práve na začiatku školského roka, aby radi prichádzali do nášho strediska aj počas školského roka.

Vďaka šikovným animátorkám a animátorom mohli v tomto týždni deti prežiť množstvo dobrodružstiev spolu s Alicou v jej krajine zázrakov. Aj naše saleziánske stredisko sa premenilo na takúto krajinu zázrakov, kde sa deti učili podrásť v dobrom. Množstvo aktivít v stredisku, nádherný výlet z Červeného Kameňa do Lednice, to všetko boli nezabudnuteľné dobrodružstvá. Do umenia narábania s mečom mladých zasvätili ochotní členovia šermiarskej skupiny Gaston, ktorí sú vždy ochotní pridať ruku k dielu.

Celý tábor vyvrcholil v piatok, kedy po záverečnej sv. omši nasledovala párty spolu s rodičmi, až do neskorého večera. Vďaka Pánu Bohu a všetkým organizátorom to bol jeden skvelý týždeň.

                              

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?