Duchovné cvičenia FONAM (mladších animátorov), 18.-18.7.2020, Zubák

Aj tento mimoriadny „koronový“ rok sme počas leta v novodubnickom Saleziánskom oratóriu – mládežníckom stredisku pripravili pre deti a mládež tradičné podujatia. Obmedzenia našťastie neodradili nikoho, rodičov, deti, dobrovoľníkov-animátorov.

Po zhodnotení, uprataní a krátkej regenerácii po Letnom zážitkovom mládežníckom tábore sa skupina mladších animátorov odobrala do krásneho prostredia severnej časti Bielych Karpát, kde zažili svoje prvé duchovné cvičenia v Pastoračnom centre sv. Vendelína v Zubáku. Išlo o duchovné sústredenie, ktoré je významným prostriedkom pre osobnostný rozvoj (nielen) mladého človeka. Zamyslenia, ticho, uvažovanie v krásnej prírode, osobná i spoločná modlitba, zhodnotenie uplynulého obdobia, zdieľanie osobných skúseností a zážitkov, vytvorenie si plánu na ďalší rok či  životného projektu, je veľmi účinnou spiritoterapiou. Pomáha človeku zorientovať sa v množstve podnetov každodenného života, aby s posilneným duchom zvládal výzvy v oblasti animátorstva (výchova a sprevádzanie detí), ale aj v ostatných oblastiach života.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?