Animátorská duchovná obnova a Štedrá večera

Sobotné popoludnie počas tretieho adventného víkendu patrilo animátorom, ktorí sa počas tohto školského roka aktívne zapájajú do činnosti v stredisku. Direktor domu a vedúci oratória a mládežníckeho strediska, don František Kubovič, pre nich pripravil duchovnú obnovu, počas ktorej viacerí prijali sviatosť zmierenia a následne spoločne slávili svätú omšu.

Nasledovala animátorská štedrá večera. Hlavný chod, kapustnicu, pripravil najstarší člen komunity a skúsený kuchár, don Štefan Wallner.

Nechýbalo ani tradičné čítanie zo Svätého Písma, či medový krížik na čelo. Neskorý večer ich zastihol pri tanci a priateľských rozhovoroch. Pri odchode si ešte každý z animátorov odniesol malú pozornosť pod vianočný stromček.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?