Prímestský tábor s odvážnou Vaianou

V dňoch 18. až 22. júla 2022 sa v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici uskutočnil prímestský tábor pre 130 detí. Ako povedal direktor komunity, don Marek Michalenko, prvý takýto tábor zorganizoval v Novej Dubnici už pred 30 rokmi don Peter Šinčík.

Ten tohtoročný mal ako tému príbeh Vaiani, odvážneho dospievajúceho dievčaťa z ostrova Moana v starovekej Polynézii, ktorá sa vydáva na nebezpečnú plavbu naprieč oceánom, aby zachránila svoj národ ohrozený kliatbou. Na svojej ceste stretne kedysi mocného poloboha Mauiho, ktorý jej pomáha stať sa skúsenou námorníčkou. Spoločne sa plavia šírym oceánom, prežívajú úžasné dobrodružstvá, ale zažijú aj nebezpečné chvíle. Počas tejto cesty Vaiana plní dôležitú úlohu svojich dávnych predkov a objaví niečo, čo vždy hľadala – samú seba.

Vďaka odvážnej režisérke a mnohým hereckým talentom z radov animátorov sa podarilo nacvičiť scénky, ktoré deti voviedli do príbehu daného dňa a ktoré, podobne ako minulý rok, zahrali herci ako krátke divadielko v rámci záverečného večera nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a príbuzných.

„Pre niečo si ťa vybral“, bol podtitul tábora, ktorý sme mohli vidieť aj na rôznofarebných tričkách účastníkov. Boh povoláva a posiela. Možno povedať, že z pomedzi mnohých, ktorí boli povolaní k animátorstvu si vybral 35 mladých ľudí, ktorým dal na tento rok špeciálne poslanie, vstúpiť na pár dní do života detí ako ich starší kamaráti a odovzdať ďalej to, čo možno ešte pred pár rokmi sami zažili ako účastníci na podobnom tábore. Zveril im neľahké poslanie. Prípravy začali už pár mesiacov pred táborom. Počas tábora prichádzali animátori už hodinu pred deťmi, aby sa spoločne modlili a pripravili všetko potrebné na daný deň. Po odchode detí zase nasledovalo hodnotenie dňa, upratovanie, precvičovanie scénok, príprava pomôcok na ďalší deň. Mnohí odchádzali zo strediska neskoro večer. Ako zaznieva v modlitbe „Večené slovo“, ktorú sa radi modlia aj eRkári… „pracovali a netúžili po odpočinku, obetovali sa a nečakali inú odmenu ako vedomie, že splnili Tvoju svätú vôľu“.

Čo všetko deti počas týchto pár dní zažili môžete vidieť na videách a fotkách na našich sociálnych sieťach – hry, výlet, kúpalisko, mestskú hru, no najmä množstvo spoločne prežitých chvíľ, zážitkov a spomienok na celý život.

Akousi formou poďakovania bol záverečný piatkový galavečer, ku ktorému prispeli aj mnohí rodičia a dobrodinci rôznymi dobrotami. Ďakujeme všetkým animátorom za ich obetavosť a všetko čo pre deti počas týchto dní spravili, ich rodičom, za pomoc a podporu, deťom za odvahu prihlásiť sa na tábor a vzorné správanie sa počas neho, farníkom za modlitby a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu tohtoročného prímestského tábora.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?