Začiatočnícke Duchovné cvičenia mladých.

Počas víkendu 25.-27.10.2019 sa 6 odvážnych animátorov zúčastnilo svojich prvých duchovných cvičení v
Hornej Breznici. Bol to pre nás všetkých silný zážitok. Mali sme veľa času na osobnú modlitbu, na sväté omše,
na modlitbu krížovej cesty, ruženec, film, diskusiu, aj na adoráciu. Strávili sme tak víkend, kedy sme mohli
uvažovať sami nad sebou, nad svojím životom, vzťahom s Bohom a s ľuďmi a nad mnohými ďalšími vecami,
takže naše srdcia uzdravoval Duch Svätý svojou „spiritoterapiou“. Duchovné cvičenia sme ukončili spoločným
obedom, po sv. omši s hornobrezničanmi, v ich kostole sv. Cyrila a Metoda. Verím, že každý z nás načerpal veľa
nového do svojho života, že sa budeme mať k čomu vracať počas pravidelných duchovných obnov a že o rok sa
znova stretneme.
Alena Č.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?