AA/BB, čiže akcia animátor Banská Bystrica.

Možno ste už aj v médiách zachytili, že uplynulý víkend  27.-29. september, sa v Banskej Bystrici zišli animátori saleziánskych stredísk z celého Slovenska. Pravdaže, nechýbalo medzi nimi ani zhruba 20 Novodubničanov. Na začiatku ich v meste privítal primátor Banskej Bystrice a sv. ošmou celé podujatie naštartoval miestny biskup, Mons. Chovanec. Celá akcia sa niesla naozaj v duchu viery, aj záverečná nedeľa patrila modlitbe sv. ruženca a mariánskej procesii. Rozlúčkovú sv. omšu slávili s donom Bučánym, vikárom nášho provinciála.  Aké to teda bolo naozaj? Dajme priestor jednej zúčastnenej, Alenke Čiernej.

Posledný septembrový víkend, sme sa my, mladí zúčastnili celoslovenského stretnutia saleziánskych animátorov, AABB (Akcia animátor Banská Bystrica). Témou tohto podujatia bolo heslo „OBJAV SVETY, KDE SÚ SVÄTÍ“.

Každé mesto, stredisko, každá jedna partia saleziánskych animátorov na celom Slovensku, je tak trochu iný svet. Každý má nejaké iné bohatstvo. Je čas toto bohatstvo ukázať aj iným. Stretnúť sa, vyjsť zo svojich svetov a objaviť ten náš spoločný svet, ktorý založil DON BOSCO. On je ten, ktorý nás spája. A dáva návod ako sa stať svätým. My, saleziánski animátori, sa snažíme prežívať svoju svätosť tam, kde sme, pri všetkom čo robíme. Naša svätosť je atraktívna. Na akcii AABB sme sa chceli o tieto skúsenosti podeliť. Chceli sme sa stretnúť aj osobne. Chceli sme si znova naplno užiť ten dar, že máme skvelú partiu, máme kde patriť, a to všetko  vďaka donovi Boscovi.

Toto bol cieľ, ktorý  uviedli aj samotní organizátori na svojej stránke (akciaanimator.sk), a my musíme len skonštatovať, že sa im ho aj podarilo splniť.

V piatok nám cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo. Po registrácií sme sa zhromaždili na námestí, kde sme rozhýbali Banskú Bystricu. Po nej nás čakala otváracia sv. omša a potom sme sa konečne ubytovali. Väčšina z nás spala v rodinách, kde sme zažili pohostinnosť Banskobystričanov, no niektorí spali aj v telocvičniach.

V sobotu sme ráno začali modlitbou v salezku, ako miestni nazývajú saleziánske stredisko, a po nej sme využili ponuky v troch zónach. V duchovnej, zážitkovej a náučnej. Tí, ktorí si nič nevybrali, sa rozhodli spraviť si svoj vlastný program. Deň rýchlo ubehol a nasledoval galavečer, spojený s ocenením animátorov. No a po ňom nasledovala záverečná afterpárty. Alebo, možnosť navštíviť plaváreň, ktorú od nás ale nikto nevyužil.

V nedeľu sme sa všetci animátori modlili ruženec uprostred sídliska Sásová. Po ňom sme sa v mariánskej procesii presunuli do salezka, kde nás čakala záverečná svätá omša, fantastický guľáš a koncert Slávky Tkáčovej. No a nastal čas rozlúčiť sa. Ani nevieme ako a ocitli sme sa na stanici v Teplej, odkiaľ už šiel každý domov.

Zažili sme neopakovateľnú atmosféru, ktorá bola takmer rodinná. Každý z nás si domov niečo odniesol. Či už kopec zážitkov, nových informácií a vedomostí, alebo len fusakle (ponožky, ktoré boli suvenírom pre účastníkov) a gympack.

Veríme, že sa čoskoro zúčastníme aj ďalšej vydarenej akcie, na ktorú sa už teraz veľmi tešíme.

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?