Animátorský výlet po bratislavských saleziánskych strediskách

Prvú aprílovú sobotu, v deň, kedy celé Slovensko žilo prezidentskými voľbami, navštívili novodubnickí animátori tri bratislavské saleziánske strediská.

Po ceste vlakom sa presunuli do strediska na Mamateyovej ulici, kde ich privítal don Dušan Vilhan, farár nedávno zriadenej novej farnosti blahoslaveného Titusa Zemana. Predstavil im fungovanie diela a spomenul i viaceré spoločenstvá, ktoré tu pôsobia, okrem iného exallievov, t.j. odchovancov saleziánov a saleziánov spolupracovníkov.

Kedysi nepatrila Petržalka, časť Bratislavy, kde sa toto stredisko nachádza, medzi najbezpečnejšie miesta. O príchod saleziánov medzi mladých na Mamateyke sa veľkou mierou zaslúžil don Mirko Kysela, ktorý pôsobil dva roky aj v Novej Dubnici v službe direktora domu a následne riadil prestavbu, vtedy novovznikajúceho, Bratislavského strediska.

Prechádzajúc cez kaplnku, zasvätenú Dominikovi Sáviovi, sa mladí pomodlili desiatok ruženca. Podobne pokračovali aj v kostoloch a kaplnkách všetkých navštívených stredísk. Spestrením boli závody motokár na vlastný pohon, ktoré si s radosťou vyskúšali nie len chalani ale aj dievčatá.

V miestnej čajovni, Garsonke, práve prebiehala príprava snúbencov pod vedením dona Mariána Valábka a tak si mladí iba cez dvere obzreli miesta, kde okrem iného beží aj zaujímavý projekt “Zrkadlo”.

Ďalším navštíveným strediskom bolo saleziánske dielo na Miletičovej, kde náš direktor, don František Kubovič, prežil v rôznych službách, či už ako direktor oratória, alebo direktor domu, 16 rokov svojho saleziánskeho života.

V starom oratku práve prebiehala “Výmenná burza”, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb, tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar. Veci ktoré ostanú idú následne pre núdznych na Slovensku i na Ukrajine. No ešte predtým si stihli naši animátori vybrať zopár značkových kúskov aj pre seba.

V úvode našej návštevy sa novodubnických mladých ujal delegát pre pastoráciu mládeže, don Ján Holubčík. Ukázal im priestory provinciálneho domu a netradične, formou hry, predstavil rôzne oblasti saleziánskej práce s mládežou.

Medzi celoslovenskými akciami nechýbal ani Hokejbalový turnaj, ktorý Nová Dubnica organizuje už o pár dní. Saleziáni sa venujú aj vydavateľskej činnosti a celkovo médiám. Túto ich činnosť zastrešuje najmä Vydavateľstvo Don Bosco a delegát pre spoločenskú komunikáciu.

Don Janko nezabudol spomenúť ani starostlivosť o povolania, či už mužské – projekt “Cesta rozlišovania povolania”, alebo ženské – projekt “GPS”, ktoré počas roka pomáhajú mladým rozpoznať, kam ich volá Pán.

Svätú omšu slávili spolu s don Pavlom Semanom v oratoriánskej Kaplnke Vzkriesenia. V strede mramorového oltára je tu uložená relikvia dona Titus Zemana, ktorý tu pôsobil v rokoch 1940 až 1943. Po posilnení ducha nasledovalo posilnenie tela. Na obed bola zabezpečená maxi pizza s kofolou pre všetkých. Počas obeda sa o mladých staral direktor miestnej komunity, don Karol Maník, bývalý provinciál saleziánov na Slovensku a následne i na Ukrajine. Návštevu zakončili desiatkom ruženca vo farskom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov a spoločnou fotkou pri soche dona Bosca.

Posledným navštíveným strediskom bola Trnávka nachádzajúca sa v kedysi materiálne i duchovne najchudobnejšej časti Bratislavy. Tu nás privítal don Cyril Slíž, vedúci oratória spolu so zodpovedným za komunikáciu v danom stredisku. Predstavili históriu diela i jeho aktuálne fungovanie. Dané stredisko okrem farnosti a oratória má i Saleziánsky mládežnícky futbalový klub, SDM DOMINO, ktorý má už vyše 30 ročnú tradíciu a Rodinne centrum Mamy Margity s vyše 20 ročnou tradíciou.

Stredisko je bohaté na rôzne stretká a krúžky v ktorých pre deti a mladých obetuje svoj voľný čas viac ako 200 animátorov. Kvôli množstvu aktívnych laikov prešli na spoločnú komunikačnú platformu, ktorá im umožňuje efektívnu a rýchlu komunikáciu medzi zodpovednými za jednotlivé oblasti života strediska, ale i všetkými členmi spoločenstva.

Zaujímavým spoločenstvom sú „Mamy Margity“, ktoré sa pravidelne starajú pri rôznych príležitostiach o hladošov. Ako by to mohlo vyzerať v praxi zistili novodubnickí mladí už čoskoro, keď sa na ceste späť do centra Bratislavy zastavili pred jedným z rodinných domov, kde pre nich sestra dona Františka, spolu s rodinou, pripravila výdatné občerstvenie aj so sladkou, chladivou, bodkou na záver.

Posledným, pre niektorých dlho očakávaným, bodom programu bola návšteva jedného z nákupných centier, kde si mladí mali možnosť oddýchnuť ale i čo to nakúpiť.

Unavení, no napriek tomu plní energie a najmä zážitkov, sa vrátili v neskorých nočných hodinách do svojich domovov. Veríme, že ich stretnutia počas výletu obohatili, ale i inšpirovali a že sa charizma dona Bosca bude v Novej Dubnici aj naďalej šíriť a podnieti aj ďalších pre prácu na záchrane mládeže.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?