Duchovná obnova rodín

Organizovanie duchovných cvičení pre rodiny má v našej farnosti dlhoročnú tradíciu. Z pôvodnej skupiny vyrástlo mladšie spoločenstvo odrastených detí, ktoré už majú svoje rodiny. Pre tieto mladšie rodinky viedol duchovnú obnovu pán farár Bohumil Piešťanský v termíne od 8. do 10. marca 2024.

Víkendový pobyt, respektíve časť spoločného programu, absolvovalo takmer 50 účastníkov v Chate Cementár v Belušských Slatinách. Spoločné slávenie sv. omší, prednášky, turistika a čas strávený v ústraní všetkých duchovne obohatil.

Foto: Jana Kláneková a Juraj Hort, text: Jana Kláneková

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?