Stredisková škola pre animátorov v Zliechove

Prvý novembrový víkend strávili animátori v ubytovacom zariadení Základná škole Zliechov. Po večeri nasledoval spoločný zábavno – súťažný program, ktorý preveril šikovnosť i vytrvalosť animátorov. Dôležitým prvkom stretnutia bol duchovný program a tak mladí zakončili deň spoločným spytovaním svedomia a večernou modlitbou, po ktorej nasledoval voľný program – hry, rozhovory. V sobotu boli pripravené dva bloky o animátorských zručnostiach a saleziánskej spiritualite, ale i duchovná obnova. na záver dňa sa zahrali zopár hier vhodných aj pre malé deti. V nedeľu ich čakal posledný blok a svätá omša spolu s veriacimi v kostole. Tá bola slávnostná, nakoľko si v obci pripomínali založenie poľovníckeho združenia.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?