Duchovné cvičenia mladších animátorov

V utorok 20. júla 2021 sa opäť po roku zišla skupina mladších animátorov na duchovných cvičeniach v Hornej Breznici. Deväť animátoriek a traja animátori zo saleziánskeho strediska v Novej Dubnici sa rozhodli, že i tento rok využijú čas sa duchovne posilniť, utíšiť a započúvať sa do slov svätého písma prostredníctvom načúvaní a následných ústraní.

  • príchod

Animátori boli ubytovaní v pastoračnom dome hneď vedľa kostola sv. Cyrila a Metóda v Hornej Breznici spolu s dvomi saleziánmi – Marekom a Ferom, ktorí im následne predstavili program a to, o čom duchovné cvičenia sú.

  • začiatky dňa

Dni začínali rannými chválami v ktorých sme sa modlili hymnus, čítali zo svätého písma a vyznávali naše prosby. Raňajky nám pripravoval salezián Fero, ako aj obedy a večere. Po raňajkách nasledovali dve načúvania a ústrania, ktoré viedol salezián Marek. Za každým nasledovalo silencium (čas v tichu), kedy sme sa samostatne zamýšľali nad prežívaním našich životov.

  • počas dňa

Každý deň sme mali svätú omšu na ktorej animátor Miško hral na gitare. Keď zabrnkali jemné struny, bola to silná chvíľa uvedomiť si, čo je pre nás v živote podstatné. Počas celých duchovných cvičení sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po omši nasledoval chutne uvarený obed a osobné voľno. V prvý deň nás prišiel navštíviť a povzbudiť aj náš nový salezián Jožko.

  • krížová cesta

V stredu sme zažili krížovú cestu v kostole v sprievode sviečok a nosením kríža. Kríž nám symbolizoval Ježišovo utrpenie a sviece svojim svetlom ukazovali nádej, s ktorou aj my nesieme svoj kríž.

  • cesta svetla

Čas ticha sme využili prechádzkou po lúke nad dedinou. Počas západu slnka sme kráčali stúpajúcim kopcom ponad cintorín, kde začala naša cesta podobná krížovej. Zastavenia na ceste svetla sú však radostné a obsahujú udalosti, ktoré sa stali po Zmŕtvychvstaní. Na cestu nám svietil jasný, biely mesiac, ktorý sa nachádzal vo fáze splnu.

  • záver

V piatok, kedy sa náš spoločný čas počúvania, ticha a stretnutia končil, sadli sme si za jeden stôl a spoločne zhodnotili prežitie tohtoročných duchovných cvičení.

  • Čo najviac oceňujú účastníci?

„Boli to moje prvé duchovné cvičenia a teda úplne nová duchovná skúsenosť. Doteraz som nemala toľko času na zamyslenie sa … v troch dňoch. Páčila sa mi cesta svetla a aj krížová cesta.“ – Zuzana

„Bolo super, že sme sa mohli stretnúť bližšie s Bohom a modliť sa za ostatných aj za seba.“ – Sabína

„Na duchovných cvičeniach som sa dosť naučil o sebe a zároveň aj zlepšil puto s Bohom. Myšlienka sa mi páči a program bol super. Som rád že som tam mohol byť.“ – Adam

autor: Liana Fajerová

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?