Archive for category: Na úvod

Saleziánske mládežnícke stredisko podľa vzoru oratória Dona Bosca chce byť domom, ktorý prijíma všetkých (stretká, mládežnícke večery); ihriskom, kde sa môžu zahrať (krúžky, turnaje); školou, kde sa učia životu (ako vychádzať s druhými, práca s mládežou); kostolom, miestom stretnutia s Bohom (kaplnka, spoločné modlitby, duchovné obnovy, príprava na sviatosti).

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?