Akčné trojdnie na cirkevnej škole

V dňoch 4. až 6. októbra 2023 sa študenti zo Spojenej školy sv. Jána Bosca, ktorá je v duchovnej správe saleziánov, zúčastnili „Akčného trojdnia“. Akcia je určená pre prvákov z technického lýcea, zameraného na programovanie. Po presune autobusom do Zliechova sa ubytovali v miestnej základnej škole.

Nasledoval blok hier a aktivít na vzájomné spoznanie sa a chutný obed. Poobede sa vybrali na neďaleký kopec v rámci spoznávania okolia a prípravy na turistiku, ktorá ich čakala na ďalší deň. Cestou späť si ešte zahrali obľúbenú „indiánsku paličku“.

Po vzájomnom spoznaní sa a spoznaní okolia, nasledovalo lepšie zoznámenie sa so školou a jej hodnotami. Pán Ľuboš Valt, triedny Á-čkarov, predstavil dona Bosca, patróna školy a tiež prvú z trojice hodnôt, múdrosť, na ktorú bol zameraný tento deň.

Program prerušila večera a zopár voľných chvíľ na oddych, po ktorých sa všetci ponorili do večera plného zábavy, hier a súťaží. Chalani a dievčatá sa rozdelili do skupín, aby si mohli navzájom zmerať svoje sily, vedomosti, obratnosť a iné dary, ktorými ich dobrý Pán Boh požehnal.

Oficiálnu časť programu zakončili spoločné večerné modlitby, počas ktorých mal každý možnosť vyjadriť, za čo je vďačný a večerné slovko na dobrú noc, ako zvykne byť u saleziánov. Nasledovala voľná zábava, spoločenské hry, ping-pong, karty, rozhovory.

Druhý deň prišiel prvákov pozdraviť pán riaditeľ, Jozef Imrišek, ktorý sa počas túry na Strážov postupne porozprával so všetkými prítomnými. Tento deň bol zameraný na mravnosť a počas slávenia svätej omše jej venoval svoj príhovor nový duchovný správca školy, don Pavol Nizner. Ku správnym rozhodnutiam a k vytrvalosti v konaní dobra sa snažil mladých povzbudiť aj večerný film, Gangy v útoku, ktorý si spoločne pozreli.

Nasledovala diskusia k filmu a po modlitbách opäť voľná zábava, do ktorej boli samozrejme zapojení aj triedny učitelia a saleziáni. Jej súčasťou bola, podobne ako prvý večer, aj druhá večera, ktorú pripravila triedna B-čkarov, pani Zuzana Winklerová.

Tá sa na ďalší deň podelila so študentami o myšlienky k tretej hodnote školy – láske. Ešte pred svätou omšou využili niektorí aj možnosť prijať naplno Božiu lásku a Božie odpustenie vo sviatosti zmierenia. Veríme, že po akcii neostalo iba pár riadkov v kronike miestnej školy, ale aj mnoho zážitkov a spomienok v srdciach budúcich programátorov a programátoriek.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?