Školenie riaditeľov saleziánskych stredísk.

Aj predstavení saleziánskych rehoľných komunít a riaditelia saleziánskych diel potrebujú rásť. Aj preto, okrem pravidelných porád pre direktorov, raz za rok provincia organizuje týždenné školenie. Už tradične býva spoločne aj so spolubratmi českej provincie, takže ide o milú a obohacujúcu skúsenosť. Tento rok sa konalo v moravskom Fryštáku neďaleko Zlína. Je to pre českých a slovenských saleziánov aj symbolické miesto. V tamojšom saleziánskom dome býval pred vojnou dom pre študentov filozofie, kde spolu študovali naši aj ich bohoslovci.

Tento rok sa školenie zameriavalo na permanentnú formáciu, čiže ako neustrnúť vo svojom živote na jednom bode. Prednášajúci vo svojich prednáškach ponúkli hneď niekoľko vynikajúcich podnetov na túto tému, takže to bolo pre zúčastnených veľmi obohacujúce. Pravdaže, obohacujúce boli aj mnohé rozhovory a výmena skúseností s bratmi českej provincie.

Priestor bol aj na spoločnú púť na neďaleký Svätý Hostýn. Je to prekrásne pútne miesto, kde sa oplatí prísť čerpať duchovné milosti. I keď treba stúpať asi hodinku do kopca, stojí to za to.

Napokon, celá akcia vyvrcholila slávnostnou sv. omšou v kostole, ktorá bola slávená pri príležitosti spomienky na Ignáca Stuchlého. Saleziána, ktorý bol prvým provinciálnym predstaveným aj pre slovenských saleziánov. V súčasnosti s Ignácom Stuchlým prebieha proces blahorečenia v Ríme, takže v skorej dobe sa očakáva jeho vyhlásenie za blahoslaveného, čo by bolo veľkým požehnaním aj pre slovenských saleziánov.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?