Duchovná obnova pre rodiny⠀

Podľa tradície aj v tomto roku na jar sa v Chate Cementár – Ladce uskutočnila duchovná obnova pre staršie rodiny z farnosti Nová Dubnica pod vedením Štefana Wallnera. Účastníkom bolo ponúknutých 6 tém o svätom Jozefovi podľa katechéz svätého Otca Františka. Večery boli doplnené kresťanskými filmami. V sobotu bola súčasťou programu pobožnosť krížovej cesty na hore Butkov. Obohatením bola oslava 30. výročia manželstva manželov Tóthových. Po období pandémie sa všetci tešili na spoločné stretnutie s duchovným obsahom, ktoré Pán Boh doplnil krásnym počasím.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?