Výberové konanie na riaditeľa / riaditeľku Spojenej školy sv. Jána Bosca+

Výberové konanie na riaditeľa / riaditeľku Spojenej školy sv. Jána Bosca