test

Deň farnosti v Novej Dubnici

Prvého mája, na sviatok Svätého Jozefa robotníka, sa v saleziánskej farnosti v Novej Dubnici konal deň farnosti. Keďže svätý Jozef Robotník je patrónom farnosti i kostola, doobeda sa slávila svätá omša z jeho sviatku. Už počas omše pripravovali dobrovoľníci pre farníkov chutnú kapustnicu a ostro-kyslú polievku. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nie len pre najmenších, boli nafukovacie hrady. Poobednú oslavu
Čítať ďalej

Saleziánske majstrovstvá Slovenska U15 v hokejbale

Počas víkendu, od 12. do 14. apríla 2024, sa v Novej Dubnici uskutočnili Saleziánske majstrovstvá Slovenska v hokejbale v kategórii U15. Prvý krát privítala Nová Dubnica mladých hokejbalistov v roku 2004. Posledného, už 18. ročníka turnaja sa zúčastnilo 8 tímov zo 7 miest Slovenska: Terňa, Poprad, Nová Dubnica, Prešov, Košice Tri Hôrky, Bardejov a dva tímy z Banskej Bystrice. Organizácie
Čítať ďalej

Animátorský výlet po bratislavských saleziánskych strediskách

Prvú aprílovú sobotu, v deň, kedy celé Slovensko žilo prezidentskými voľbami, navštívili novodubnickí animátori tri bratislavské saleziánske strediská. Po ceste vlakom sa presunuli do strediska na Mamateyovej ulici, kde ich privítal don Dušan Vilhan, farár nedávno zriadenej novej farnosti blahoslaveného Titusa Zemana. Predstavil im fungovanie diela a spomenul i viaceré spoločenstvá, ktoré tu pôsobia, okrem iného exallievov, t.j. odchovancov saleziánov
Čítať ďalej

Potulky nad Čiernou Lehotou

Počas jarných prázdnin zorganizoval don Bohumil Piešťanský turistiku „Potulky nad Čiernou Lehotou“. Viedol nás po lúkach, neskôr lesom, popri potôčiku, ktorý v niektorých miestach vytváral malé vodopády. Pokračovali sme po kamenistej ceste smerom na vyhliadky Kelište a Hrádok. Don Bohuš spolu s miništrantmi nazberali drevo a založili ohník, aby sme si mohli opekať všelijaké dobroty, ktoré sme si vyniesli v
Čítať ďalej

Duchovná obnova rodín

Organizovanie duchovných cvičení pre rodiny má v našej farnosti dlhoročnú tradíciu. Z pôvodnej skupiny vyrástlo mladšie spoločenstvo odrastených detí, ktoré už majú svoje rodiny. Pre tieto mladšie rodinky viedol duchovnú obnovu pán farár Bohumil Piešťanský v termíne od 8. do 10. marca 2024. Víkendový pobyt, respektíve časť spoločného programu, absolvovalo takmer 50 účastníkov v Chate Cementár v Belušských Slatinách. Spoločné
Čítať ďalej

Výberové konanie na riaditeľa / riaditeľku Spojenej školy sv. Jána Bosca

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy
Čítať ďalej

Fašiangový ples

Prvú februárovú sobotu zaznamenalo novodubnické oratórium závan nádhernej elegancie a radosti v podobe prvého ročníka plesu mladých. Vzduch pulzoval rytmom hudby a tanečných krokov, pričom každý účastník sa ponoril do sveta veselosti a priateľstva, inšpirovaného myšlienkou svätého Jána Bosca. Vzácny večer sa začal svätou omšou, ktorú celebroval don František Kubovič, symbolizujúcou duchovný základ práce saleziánov, a pokračoval výbornou večerou a
Čítať ďalej

Oslavy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

31. január je okrem dňa, kedy žiaci a študenti dostávajú vysvedčenia, aj dňom sviatku dona Bosca, zakladateľa saleziánov, ktorí si v tomto roku pripomínajú 100. výročie svojho príchodu na Slovensko. V Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, začali oslavy svätou omšou a odovzdávaním výpisov vysvedčení žiakom prvého stupňa. Už počas tejto slávnostnej chvíle boli oblečení v kostýmoch a
Čítať ďalej

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?