test

Začalo sa adventné obdobie

3. decembra 2023, počas nedeľných svätých omší, boli požehnané adventné vence a zapálila sa prvá adventná svieca. Poobede sme privítali všetky deti na už tradičnom adventnom popoludní, kde mali možnosť si vyrábať vianočné pozdravy, napiecť medovníky alebo vianočné oblátky. Na záver deti privítali Svätého Mikuláša, ktorý všetkých obdaroval sladkosťami.
Čítať ďalej

Duchovné cvičenia pre farníkov

V dňoch 24. – 26. novembra 2023 sa konali duchovné cvičenia pre farníkov z Novej Dubnice a priateľov z blízkeho okolia. Na chate Cementár v Belušských Slatinách sa zišlo 33 ľudí, ktorí si z úst don Bohumila Piešťanského, farára, prišli vypočuť, ako žiť v Božej prítomnosti, ako padnúť pred Bohom na tvár a ako vstúpiť do Tajomstva Ježišovho narodenia v
Čítať ďalej

Stredisková škola animácie – Zliechov 2023

Posledný novembrový víkend v roku 2023 sa konala v Zliechove stredisková škola animácie. Dvadsať mladých novodubnických animátorov, desať chlapcov a desať dievčat, sa počas víkendu zoznámilo so základnými prvkami každého saleziánskeho diela, ktorými sú dom, ihrisko, škola a kostol. Piatkový večer patril hrám. V sobotu, po rannej rozcvičke v čerstvom snehu, si pomocou pestrej ponuky aktivít priblížili už spomínané prvky
Čítať ďalej

Ctitelia Panny Márie Zázračnej Medaily

V sobotu, 18. novembra 2023 sa v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Kolačíne stretli veriaci, ctitelia Panny Márie Zázračnej Medaily. Po modlitbe Ruženca Božieho milosrdenstva nasledovalo svedectvo pani Danky Sitekovej o kaplnke Panny Márie vo väznici v Dubnici nad Váhom. Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou, ktorej predsedal salezián, don Peter Šinčík, z novodubnickej komunity a koncelebroval väzenský kaplán. Po svätej omši
Čítať ďalej

Detský spevácky zbor

Vzniká detský spevácky zbor, spievať bude spravidla 3. nedeľu v mesiaci (najbližšie 17. decembra 2023) na detskej svätej omši o 10:30. V tento deň bude i nácvik o 9:15 v saleziánskom mládežníckom stredisku.⠀ ⠀ Pápež František o speve… „Celkom osobitý je význam hudby, ktorá reprezentuje ozajstné prostredie, v ktorom sú mladí neustále ponorení, ako kultúra a jazyk schopný vyvolať emócie
Čítať ďalej

Stretnutia birmovancov

Po úvodných spoločných stretnutiach začali aj stretnutia birmovancov po skupinkách. Spolu sa na prijatie sviatosti birmovania pripravuje 65 mladých v dvoch dievčenských a troch chlapčenských stretkách. Ježiš pri svojom krste prijal Ducha Svätého, ktorý mu dal silu odolať pokušeniam diabla na púšti a prisľúbil svojim učeníkom, že po jeho nanebovstúpení na nich tiež zostúpi Duch Svätý. Stalo sa to v
Čítať ďalej

Karneval svätých a biblických postáv

Prvý novembrový víkend v našom saleziánskom stredisku patril svätým, presnejšie tým, ktorí sa vydali na cestu svätosti. Na „Karnevale svätých a biblických postáv“ sa stretli tí najmladší z našej farnosti spolu s ich rodičmi a animátormi. Stretnutie začal pán farár Bohumil Piešťanský spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala zábava, tanec, ale i príhovory jednotlivých svätých – detí, ktoré v krátkosti predstavili
Čítať ďalej

Akčné trojdnie na cirkevnej škole

V dňoch 4. až 6. októbra 2023 sa študenti zo Spojenej školy sv. Jána Bosca, ktorá je v duchovnej správe saleziánov, zúčastnili „Akčného trojdnia“. Akcia je určená pre prvákov z technického lýcea, zameraného na programovanie. Po presune autobusom do Zliechova sa ubytovali v miestnej základnej škole. Nasledoval blok hier a aktivít na vzájomné spoznanie sa a chutný obed. Poobede sa
Čítať ďalej

©2023 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?