Slávnosť Dona Bosca.

V každej dobrej rodine majú svojho otca v úcte a nie je tomu inak ani v „saleziánskej rodine“. Slávnosť Dona Bosca, zakladateľa a duchovného ochrancu si preto veľmi ctíme aj v našom novodubnickom saleziánskom stredisku.

 

V piatok 31. januára sa do kostola u saleziánov zišli všetci sympatizanti a ctitelia tohto svätca, ktorého celé srdce patrilo mládeži. Mnohí už vyrástli z detských nohavíc, avšak o to viac si vedia uvedomiť, za čo všetko Don Boscovi a jeho duchovným synom vďačia. Ale prišli aj deti a mladí, ktorí sa ešte iba učia poznávať toho, kto podnes deň saleziánov inšpiruje, aby neváhali obetovať svoj život pre podobné diela.

 

Najprv sme teda slávili slávnostnú eucharistiu – poďakovanie. Je to najlepší spôsob, ako si Dona Bosca skutočne uctiť. Po skončení sv. omše sme sa mali príležitosť započúvať do akadémie, ktorú si pripravili študenti našej Spojenej Školy sv. Jána Bosca. Tiež im patrí poďakovanie za tento pekný spôsob, ako dokázali súčasníkom opäť predstaviť život, dielo a posolstvo, tohto apoštola mladých.

 

 

Napokon, všetci sme sa zišli v sále Saleziánskeho strediska pri spoločnom posedení, aby aj žalúdok pocítil, že je sviatok. Vďaka všetkým, ktorí ste pri tejto slávnosti pomáhali. Nech vám to Pán na príhovor Dona Bosca odplatí hojným požehnaním.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?