Saleziáni dona Bosca – Kto sme a čo robíme?

Saleziáni dona Bosca:

  • Založil ich Don Bosco, aby mohol pokračovať v službe mladým.
  • Sú to rehoľníci – kňazi a laici (koadjútori), ktorí žijú v komunitách a navzájom sa bratsky dopĺňajú.

Život saleziána je postavený na troch pilieroch: sľuby – saleziáni sľubujú čistotu, chudobu a poslušnosť, aby celý svoj život mohli venovať Bohu a mladým; apoštolát – saleziáni pracujú pre mladých a snažia sa im byť nablízku vo všetkých životných situáciách; komunita – saleziáni žijú v rehoľných komunitách, spoločne bývajú, modlia sa, jedia, pracujú a navzájom sa podporujú vo svojom povolaní.

Čo robíme – saleziáni vytvárajú priestor, kde môžu mladí rozvíjať to dobré, čo v sebe majú. Voľnočasové aktivity, krúžky, tábory a zážitkové akcie sú miestom, kde sa mladí stretajú so saleziánmi v prostredí, ktoré majú radi.

Záujmové krúžky – saleziánske strediská väčšinou ponúkajú mnoho záujmových krúžkov a pravidelných aktivít pre deti a mládež. Nejde v nich primárne o výkon, ale predovšetkým o všestranný rozvoj každého účastníka, schopnosť spolupráce, vzťahy medzi vychovávateľom a dieťaťom a odovzdávanie pozitívneho prístupu k životu.

Oratóriá – Skoro v každom saleziánskom stredisku nájdeme „oratko“ alebo mládežnícke centrum. Ide o priestor, kam môžu deti a dospievajúci chodiť každé popoludnie, bez organizovaného programu. Stretajú sa tam so svojimi vrstovníkmi, nadväzujú nové priateľstvá a užívajú si voľný čas v bezpečnom prostredí, kde sa cítia dobre. V oratóriu sú s nimi starší kamaráti, animátori, ktorí sa s nimi zhovárajú, vymýšľajú hry a podporujú priateľskú atmosféru.

Tábory a víkendovky – Behom roka a predovšetkým počas letných prázdnin usporadúvajú saleziáni pobytové akcie a tábory. Neodmysliteľne k nim patrí rodinná atmosféra, spoločné modlitby, duchovný program a večerné slovká na dobrú noc. Dôraz sa kladie najmä na hlboký osobný vzťah vedúcich a účastníkov táborov a víkendoviek.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?