Noví saleziáni v Novodubnickom saleziánskom stredisku.

Don Bohumil Piešťanský (49 r.)

Don Piešťanský pochádza z Hronských Klačian. Saleziánom je od roku 1994. Za kňaza bol vysvätený v roku 2003 v Banskej Bystrici. Ako kňaz pôsobil v Trnave na Kopánke, kde mal na starosti pastoráciu mládeže a neskôr tam pôsobil ako direktor saleziánskeho diela. Od roku 2014 až doteraz pôsobil v saleziánskom diele v Partizánskom na sídlisku Šípok, kde bol direktorom diela a správcom farnosti.

Od 1. júla 2020 je menovaný za farára farnosti Nová Dubnica.

Do úradu bude uvedený 5. júla 2020 pri sv. omši o 9,00 h. vo farskom kostole.


Don Tibor Haluška (56 r.)

Don Haluška pochádza z Ružomberku – Černovej. Saleziánom je od roku 1986. Za kňaza bol vysvätený v roku 1992 v národnej bazilike v Šaštíne. Ako kňaz pôsobil najprv v saleziánskom diele Bratislave – Petržalke na Daliborovom námestí, potom v saleziánskom diele v Bratislave – Trnávke. Odtiaľ odišiel na štúdiá do Ríma, kde študoval pastoráciu mládeže a dosiahol licenciát z teológie. Po návrate zo štúdií pôsobil v saleziánskom diele v Trnave na Kopánke ako direktor a správca farnosti. Odtiaľ odišiel do generálneho domu saleziánov v Ríme, kde pôsobil ako sekretár generálneho radcu pre pastoráciu mládeže. Po návrate na Slovensko pôsobil krátko opäť v Bratislave – Petržalke na Daliborovom námestí. Od roku 2004 do roku 2017 pôsobil v saleziánskom diele v Michalovciach. V tomto čase získal aj doktorát z teológie. Od roku 2017 pôsobil v saleziánskom diele v Sabinove ako direktor. Od júla 2020 bol preložený do Novej Dubnice.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?